വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടിവീണാൽ പരിസരത്തേക്ക് പോകരുത്വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജാഗ്രത വേണം: കെ എസ് ഇ ബി


കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി. കനത്ത മഴ വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മരക്കൊമ്പുകളും വൃക്ഷങ്ങളും പതിച്ച് വൈദ്യുതി കമ്പിയും പോസ്റ്റും തകർന്ന നിരവധി പരാതികളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കമ്പി പൊട്ടി വീണാൽ വെള്ളത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. രാത്രിയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. അതിനാൽ പുലർച്ചെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണം. വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടിവീണാൽ പരിസരത്തേക്ക് പോകരുത്. ഈ വിവരം വേഗത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിലോ അപകടങ്ങൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എമർജൻസി നമ്പറായ 9496010101ലോ അറിയിക്കുക. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപന പ്രവൃത്തികളുമായും സഹകരിക്കണമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: