കണ്ണൂരിൽ നാളെ (ജൂലൈ ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ബര്‍ണ്ണശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പടന്നപ്പാലം, മുള്ളങ്കണ്ടി, പാമ്പുകണ്ടി, ജയന്തി റോഡ്, കുന്നത്ത് കാവ്, ചെറുമണല്‍, പന്നേന്‍പാറ, ചാലാട് ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ബമ്മണാച്ചേരി, ഇല്ലംമുക്ക്, വള്ളിയോട്ട്, കിഴക്കെപറമ്പ്, ജാതിക്കാട് ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍  രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: