അറഫാത്ത് തലശ്ശേരിയുടെ പുതിയ ആൽബം “ഹൃദയം തകർത്തവൾ” നാളെ റിലീസ്

അറഫാത്ത് കണ്ണൂരിന്റ രചനയും സംഗീതവും നിയാസ് കാടാച്ചിറ അതിമനോഹരമായി

പാടിയ എം.എൻ.ഫോർ.ജെ യുടെ ബാനറിൽ എസ്സാർ മീഡിയയിലൂടെ “ഹൃദയം തകർത്തവൾ” നാളെ 3മണിക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു

%d bloggers like this: