കുറ്റിക്കകം കോയാന് വളപ്പിൽ പരേതനായ പീറ്റയിൽ ഉസ്സന്റെ ഭാര്യ സാറ ഉമ്മ നിര്യാതയായി

നടാൽ; കുറ്റിക്കകം കോയാന് വളപ്പിൽ പരേതനായ പീറ്റയിൽ ഉസ്സന്റെ ഭാര്യ സാറ ഉമ്മ [95] നിര്യാതയായിമക്കൾ: ആസിയ, കുഞ്ഞലിമ ,അബുബക്കർ ,പാത്തുട്ടി,ആയിഷ, മൈമൂനത്ത്, അഫ്സത്ത്, അബ്ദുൾ ഖാദർ ,ഉമ്മർ ;ജാമാതാക്കൾ;ഉമ്മർ,ഹസൻകുട്ടി,സുബൈദ,റംല,റഷീദ,പരേതരായ അബ്ദുൽഖാദർ,അബൂട്ടി,ഹംസ,മമ്മൂട്ടി,സഹോദരങ്ങൾ: മഹമൂദ് ,സൈനബ, സുലൈഖ പരേതരായ അസ്സൻ, നബീസ ഖബറടക്കം ഇന്ന് രാത്രി .

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: