വെള്ളാപ്പ് ആംബാത്ത് യുവ കൂട്ടായ്മയുടെ പരിസ്ഥി ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

വെള്ളാപ്പ് ആംബാത്ത് യുവ കൂട്ടായ്മയുടെ “ഹരിത ഗ്രാമം ശുചിത്വ ഗ്രാമം” പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജൂൺ 5 മുതൽ 15 വരെ 200 വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പയിൻ ആചരിക്കുകയാണ്. പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പയിൻ റ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം തൃക്കരിപ്പൂർ GVHSS സ്ക്കൂളിൽ വെച്ച് പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീ:വിജയൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു.പ്രസ്തുത
ചടങ്ങിൽ മധു മാസ്റ്റർ, അഷ്റഫ് മാസ്റ്റർ, സിദ്ധീഖ് മാസ്റ്റർ, സുലൈമാൻ ഹാജി പോത്താംകണ്ടം, ഏ ജി ഖാസിം കുവൈത്ത്, അബ്ദുറഹീം ഖത്തർ, എം.ടി.പി അബ്ദുൾ ഖാദർ ഹാജി വെള്ളാപ്പ്, സലീത്ത് വി.പി ദുബൈ, ആംബാത്ത് യുവ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: