കർശന പരിശോധന തുടരും’കണ്ണൂരിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടി വരും; കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്ന് സിറ്റി കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോ. ആശുപത്രി യാത്ര പോലുളള അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ജില്ല വിടാൻ അനുവധിക്കൂ. നഗര പരിധിയിൽ മാത്രം ഇതുവരെ 42 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും കമ്മീഷണർ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ വേണ്ടിവരും. കർശന പരിശോധന തുടരും. മത്സ്യ, പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റുകളിൽ ആളുകൾ കൂടുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് തടയാനുള്ള നടപടികളെടുക്കുെമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

1 thought on “കർശന പരിശോധന തുടരും’കണ്ണൂരിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടി വരും; കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോ

  1. രാഷ്ട്രീയ പൊറാട്ട് നാടകങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു.. ഇപ്പോളാണ് വെളിവ് വരുന്നത്…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: