കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കണ്ണൂരിൽ 10 പേർക്ക് രോഗ മുക്തി

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളത്താണ് രോഗ ബാധിതൻ. ഇദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് രോഗമുക്തി നേടിയ 10 പേരും കണ്ണൂരിലാണ്. ഇനി 16 പേർ മാത്രമാണ് ചികിത്സയിൽ.

One thought on “കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കണ്ണൂരിൽ 10 പേർക്ക് രോഗ മുക്തി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: