ചേലോറ ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണ്ടും വൻ തീ പിടുത്തം.

കണ്ണൂർ: ചേലോറ ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണ്ടും വൻ തീ പിടുത്തം. പുക മൂലം അസ്വാസ്ഥത അനുഭവപെട്ട നാട്ടുകാരാണ് ഫയർ ഫോസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. നാട്ടുകാർ പല പ്രാവശ്യം പരാതി പെട്ടിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എൽദോസ് പി. കെ, സീനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ സി. വി വിനോദ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്തത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പരിശ്രമിച്ചാണ് തീയണച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: