മുഴപ്പിലങ്ങാട്ടെ കവർച്ച പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. -വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി.

മുഴപ്പിലങ്ങാട്;മുഴപ്പിലങ്ങാടും പരിസരപ്രദേശത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കവർച്ചയിൽ പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി യൂനിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് .പി.പി. മോഹനനും സിക്രട്ടറി.എം. ലക്ഷ്മണനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ,

പ്രദേശത്ത് തെരുവ് വിളക്കിൻറെ അഭാവവും ,പോലീസ് പെട്രോളിങ്ങില്ലാത്തതും കവർച്ചക്കാർക്കും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർകും അഴിഞ്ഞാടാൻ അവസരമാവുകയാണെന്നും സമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

.കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വോഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമിതി നേതാക്കാൾ എടക്കാട് പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: