സുജിത് പാമ്പുരുത്തിക്ക്:സി എച്ച് കൾച്ചറൽ സെന്റർ അനുമോദനം നൽകി

കേരള പോലീസ് നാലാം ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ സുജിത് പാമ്പുരുത്തിക്ക്. പാമ്പുരുത്തി സി എച്ച് കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ അനുമോദന ചടങ്ങിൽ കൊളച്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. കെ. താഹിറ ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു സെക്രട്ടറി വീടി. സിറാജ് സ്വാഗതവും

പ്രസിഡണ്ട്‌ എംപി മുഹമ്മദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കെ താഹിറ ഉൽഘടനം നിർവഹിച്ചു. സുജിത് ടി മറുപടി പ്രസംഗവും ഇർഫാൻ കെപി. നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: