മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അർഥം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു: രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എംഎൽഎ 


മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അർഥം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിജയന്തി വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പള്ളിക്കുന്ന് ഗവ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ മദ്യമൊഴുക്കി ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്്ചയെ ലഹരിയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മഹാത്മജി നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. സമാനമായ മുന്നേറ്റമാണ് ലഹരിക്കെതിരെ ഇന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: