സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ
സമരം 26 ദിവസം പിന്നിട്ടു

മാഹി • പള്ളൂരിലെ കാനന്നൂർ
സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വീവിങ് മില്ലിലെ അനിശ്ചിതകാല സമരം 26 ദിവസം പിന്നിട്ടു. ഇന്നലെ എം എൽ എ മാരായ എ.എൻ.ഷംസീർ, വി. രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ മില്ലിൽ എത്തി
സത്യാഗ്രഹികളെ
അഭിവാദ്യം
ചെയ്തു. സിഐടിയു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയ്സൺ, ചൊക്ലി
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.രാ ഗേഷ്, സിഐടിയു തലശ്ശേരി
ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി.ജനാർദനൻ, ഐഎൻടിയുസി മിൽ യൂണിയൻ ലീഗൽ അഡൈ്വസർ എ.പി.
അശോകൻ എന്നിവരും സമരത്തിനു ആശംസ നേർന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: