വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ കൊടി മരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി പരാതി

കണ്ണൂർ:
മാട്ടൂൽ സൗത്ത് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന് മുൻവശം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ കൊടി മരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി പരാതി.

റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് തിരക്കേറിയ വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ്, ബസ്റ്റോപ്പ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. റോഡിന്റെ മറുവശത്ത് അക്ഷയ കേന്ദ്രം പൊതുജനങ്ങൾ വിവിധ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കും മറ്റും ദിവസേന വിദ്യാർഥികൾ മുതൽ വയോജനങ്ങൾ വരെ ദിവസേന നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ സംരംഭമായ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിലാണ് കൊടിമരങ്ങളും തറകളും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുകാരണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോവാനോ വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ദുരവസ്ഥയും അപകട സാധ്യത ഉള്ളതുമാണ്. ആയതിനാൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ സ്വമേധയാ നീക്കം ചെയ്തു മാതൃകയാവണം.

✍️ സബാഹ്. കെ. പി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: