തിരുവങ്ങാടൻ നാരായണൻ അന്തരിച്ചു

തിരുവങ്ങാടൻ നാരായണൻ (87കുന്നത്ത് ഹൗസ് )
അന്തരിച്ചു,
സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച്ച (7/10/17) രാവിലെ 9 മണിക്ക് പയ്യാമ്പലം പൊതു സ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: