ബിജെപി നേതാവിൻറെ കൊലപാതകം പ്രതികൾ തലശ്ശേരിയിൽ വച്ച് പോലീസ് പിടിയിൽ

മംഗലാപുരത്തെ BJP നേതാവിൻറെ കൊലപാതകം

പ്രതികൾ തലശ്ശേരി പാരീസ് ലോഡ്ജിൽ വച്ച് പോലീസ് പിടിയിൽ

പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: