കതിരൂർ ഡയമണ്ട് മുക്കിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അക്രമം

കതിരൂർ ഡയമണ്ട് മുക്കിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അക്രമം

പരിക്കേറ്റ CPI(M) പ്രവർത്തകരായ ബബിത്ത്, സുജിത്ത്, ബിജു, ശ്യാംരുപ് എന്നിവരെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: