അഴീക്കോട് വൻകുളത്ത് വയൽ ചുള്ളിയിൽ പീടികയിൽ സിപി.സലാം (62) അന്തരിച്ചു

കബറടക്കം 10 am
അഴീക്കോട് ജുമാ മസ്ജിദ്

അഴീക്കോട് :വൻകുളത്ത് വയൽ
ചുള്ളിയിൽ പീടികയിൽ സിപി.സലാം (62)
 അന്തരിച്ചു
ഭാര്യ: സെറീന
മക്കൾ: സിൻസിന , സിൻഷാദ് , സിൽവിന
മരുമക്കൾ: സിനാജ് , നിഷാദ് 
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: