റബ്ബർ കർഷകർ ധർണ നടത്തി

5 / 100 SEO Score

ആലക്കോട്:റബ്ബർ കർഷകർ ധർണ നടത്തി.
റബ്ബറിന് 250 രൂപ തറവില നിശ്ചയിക്കുക, റബ്ബർ ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കുക, റബ്ബർ ബോർഡ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് സിഎംപിയുടെ കേരള കർഷക ഫെഡറേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരുവഞ്ചാലിൽ റബ്ബർ കർഷക ധർണ നടത്തി. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദേവസ്യാച്ചൻ പാലപ്പുറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ കൂലേരി അദ്ധ്യക്ഷനായി. വി.എ.റഹീം, സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി, സി.പി.നാരായണൻ, എൻ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ,ലക്ഷ്മണൻ പാച്ചേനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സി എ ജോൺ സ്വാഗതവും അപ്പച്ചൻ ഞവരക്കാട്ട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: