ബസ്സിൽ മറന്നു വെച്ചു കിട്ടിയ പണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എൽപിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ

കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയിലെ എടി 372.. 12 10 മാനന്തവാടി സർവീസ് ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരായ ഡ്രൈവർ വി പി ബിജോയ് കണ്ടക്ടർ വാസു എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബസ്സിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏല്പിച്ച് നന്മയുടെ മാതൃകയായത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ബസ് പേരാവൂർ എത്തിയപ്പോഴാണ് ബസ്സിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരൻ മറന്നുവെച്ച കവർ കിട്ടുകയും തുറന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പേരാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഉടമസ്ഥൻ തെളിവുമായി എത്തുന്ന പക്ഷം പണം കൈമാറുമെന്ന് പേരാവൂർ പോലീസ് പറഞ്ഞു.ഈ സത്യസന്ധമായ പ്രവർത്തിയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യടി നേടുകയാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: