കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇനി സേവനത്തോടൊപ്പം ചായയും

കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കോഫി വെന്റിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്ന പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കാം. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ജനസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോഫി വെന്റിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ, ടി വി സുധാകരൻ, സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: