ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അറ്റന്റർ ആവാം; കണ്ണൂരിലെ 6 തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന

ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് നാഷണല്‍ ആയുഷ്മിഷന്‍ ഫണ്ട് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ യൂണിറ്റിലേക്ക് അറ്റന്ററെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ്. പ്രായം 40 വയസില്‍ കവിയരുത്. തളിപ്പറമ്പ് ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ പരിധിയിലും, കണ്ണപുരം, ചെറുകുന്ന്, കല്യാശ്ശേരി, പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധികളിലും ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. താല്‍പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ആവശ്യമായ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം ജൂലൈ 16ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മുമ്പായി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ അഡീഷണല്‍ ബ്ലോക്കിലുള്ള ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഫോണ്‍: 04972700911.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: