കാര് ബൈക്കിലിടിച്ച് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊടുങ്ങല്ലുര്: കാര് ബൈക്കിലിടിച്ച് വിദ്യാര്ത്ഥികള് മരിച്ചു. ദേശീയപാത 66 (17)

ല് കൊടുങ്ങല്ലൂര് ചന്തപ്പുരയില്വെച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. മതിലകം മതില് മൂല തോപ്പില് മുഹാജിറിെന്റ മകന് അച്ചു എന്ന ഹഫീസ് (20), കൊടുങ്ങല്ലുര് പടാകുളത്ത് താമസിക്കുന്ന ചാവക്കാട് അഞ്ചങ്ങാടി പുതിയ വീട്ടില് പരേതനായ പി.സി.ഉമ്മറിെന്റ മകന് സമീര് (20) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും ഡല്ഹി ജാമിഅ മില്ലിയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11.45 നായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത്. സമീര് അപകടം നടന്ന ഉടനെയും, ഹഫീസ് ഇന്ന് രാവിലെ എര്ണാകുളം ആസ്ട്രര് മെഡിസിറ്റിയില്വെച്ചുമാണ്

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: