ഇനി മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റേഷൻ കടയിൽ പോയി റേഷൻ വാങ്ങാം

സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് റേഷന്‍കടയില്‍ നിന്നും കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന ഉത്തരവിറങ്ങി. താമസം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് മാറുന്ന രീതി നിര്‍ത്തലാക്കുന്നതിനാല്‍ ആധാര്‍ അധിഷ്ഠിത പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ ഇനിമുതല്‍ വാങ്ങാം.

പുതിയ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി. തിലോത്തമന്‍ നിയമസഭയില്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന് ലഭിക്കുന്നത്.

ഭക്ഷ്യഭദ്രതാനിയമം അനുസരിച്ച് റേഷന്‍ കടകളില്‍ ഇപോസ് സംവിധാനമൊരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ കാര്‍ഡുടമ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഏത് കടയില്‍നിന്നും സാധനങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

ജനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം നല്‍കി ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തികമാകുന്നതോടെ താമസം മാറുന്നതനുസരിച്ച് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് മാറേണ്ട, ഒരു റേഷന്‍കട തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത കടയില്‍ പോകാം, മോശം സേവനമാണെങ്കില്‍ റേഷന്‍ കട തന്നെ ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കാം.

%d bloggers like this: