മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പുരത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ പരിശോധന ശക്തമാക്കി സിറ്റി പൊലിസ്.

✍️അബൂബക്കർ പുറത്തീൽ.

കണ്ണൂർ സിറ്റി: മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പുരത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ പരിശോധന ശക്തമാക്കി സിറ്റി പൊലിസ്. ബുധനാഴ്ച ആയിക്കരയിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയ യുവാവിനെ പൊലിസ് മാസ്‌ക് ധരിപ്പിച്ചു. മാസ്‌ക് ധരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും പൊലിസ് ബോധവത്കരിച്ചു കൊടുത്തു. ആയിക്കര ഹാർബറിൽ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ അടക്കം പലരും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്നു മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും മറ്റും സിറ്റി സി.ഐ പി.ആർ സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവത്കരണം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും സിറ്റി പൊലിസ് പരിധിയിൽ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: