കണ്ണൂർ പൊടിക്കുണ്ട് സ്വദേശി മംഗലാപുരം യൂനിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ഡിസ്ചാർജ്ജ് പറഞ്ഞ് ഒരു മാസമായിട്ടും പണം അടക്കാനാവാതെ കാരുണ്യമതികളുടെ കനിവ് തേടുന്നു

കണ്ണൂർ പൊടിക്കുണ്ട് താമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ പി.കെ ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരം യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബിപി കൂടി ബ്രയിനിൽ വെയ്ൻ കട്ട്‌ ആയി അബോധവസ്ഥയിൽ 5/01/2019 മുതൽ ഒന്നര മാസത്തോളം വെന്റിലേറ്ററിൽ ആയിരുന്നു. ഇതുവരെ 8 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചിലവായി ഇനി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു തുടർ ചികിത്സ നടത്താനെ ആവു, 20/03/2019നു ഡിസ്ചാർജ് പറഞ്ഞു, 7 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപവേണം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ, ഇടത് ഭാഗം മുഴുവൻ ചലനശേഷി നഷ്ടപെട്ട ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ണൂരിലെ ആയുർവേദഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം, ഡിസ്ചാർജ് തുക അടക്കാനാവാതെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ആണ് കുടുംമ്പം. ദയവുചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു കൊണ്ടു വരാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. (കുഞ്ഞുമോൻ. P. K
M. R. No. 185246,
Bed No. 211,യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, മംഗലാപുരം )
LIJA.A.M Account no.0657053000005688 IFSC. SIBL0000657.
South Indian bank south bazar branch kannur.
Ph. ഭാര്യ: 9633802965
ബന്ധു: 8075222157,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: