കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 9 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കണ്ണൂരിൽ 3 പേർക്ക്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയില്‍ നിന്നും 4 പേര്‍ക്കും, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നും 3 പേർക്കും കൊല്ലം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തര്‍ക്ക് വീതവും ആണ് ഇന്ന് പുതുതായി കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വിവിധ ജില്ലകളിലായി 146686 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവരിൽ 145934 പേർ വീടുകളിലും, 752 പേർ ആശുപത്രിയിലുമാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: