കണ്ണൂരിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് 85,000 ടൺ സിമന്റ്; വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലേൽ വൻ നഷ്ടം വരും: ഡീലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ

വ്യാപാരം മുടങ്ങിയ ലോക് ഡൗൺ കാലയളവിൽ കണ്ണൂരിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് 85,000 ടൺ സിമൻറ്്‌. എതാണ്ട് 17 ലക്ഷം ചാക്ക് വരും. ഇതൊക്കെ വിറ്റുതീർന്നില്ലെങ്കിൽ കട്ടപിടിച്ച് വ്യാപാരികൾക്ക് വൻ നഷ്ടമാവും. സിമന്റ് വ്യാപാരമേഖലയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ സിമന്റ് ഡീലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ് കെ.കെ.ബാബുരാജ് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: