നിഫ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ബസാര്‍ നാളെ(മാര്‍ച്ച് 8) മുതല്‍ പയ്യാമ്പലത്ത്

നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷന്‍ ടെക്‌നോളജി (നിഫ്റ്റ്) കണ്ണൂര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ബസാര്‍ നാളെ(മാര്‍ച്ച് 8) മുതല്‍ 10 വരെ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചില്‍ നടക്കും. കണ്ണൂര്‍ നിഫ്റ്റുമായി ചേര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ കൈത്തറി സംഘങ്ങളിലെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികള്‍ വികസിപ്പിച്ച നൂതനമായ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ക്രാഫ്്റ്റ് ബസാറില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യും. നിഫ്റ്റിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റര്‍ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ബസാര്‍.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: