കണ്ണൂരിൽ നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ധര്‍മ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മഞ്ഞപീടിക ഭാഗങ്ങളില്‍ ജനുവരി എട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ബര്‍ണ്ണശ്ശേരി  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പാറക്കണ്ടി-മഞ്ചപ്പാലം ഭാഗങ്ങളില്‍ ജനുവരി എട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കുപ്പോള്‍ മില്‍, മടക്കംപൊയ്യില്‍, ചിറ്റടി, വണ്ണാറ പൊയ്യില്‍, ഓടമുട്ടു എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജനുവരി എട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും ചന്ദ്രവയല്‍, ഈങ്കുളം, മുണ്ടര്‍ കാനം, വങ്ങാട്, കൊരമ്പക്കല്ല്, പോത്താംകണ്ടം, നീലിരിങ്ങ, പൊന്നംവയല്‍, കൊട്രടി, വള്ളിപിലാവ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും. വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കച്ചേരിമെട്ട, തിലാത്തില്‍, കടമ്പൂര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, കടമ്പൂര്‍ മലയാളം മീഡിയം എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ജനുവരി എട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കൈരളി ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍,  പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാന്റ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ജനുവരി എട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മതുക്കോത്ത് ശ്രീറോഷ്, രണ്ട്, മൂന്ന്, പാട്യം റോഡ്, വട്ടപ്പൊയില്‍, വട്ടപ്പൊയില്‍ ദിനേശ്, പന്നിയോട്ട്, കരിയില്‍ കാവ്, ഡയമണ്ട് പെയിന്റ്, വട്ടപ്പൊയില്‍ കനാല്‍ എന്നീ ട്രാന്‍സ് ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ജനുവരി എട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: