ഉളിയിൽ ഗവ.യു.പി സ്കൂൾ സ്കൂൾ ബസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം.എൽ.എ അഡ്വ.സണ്ണി ജോസഫിന്റെ 2017 – 18 വർഷത്തെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഉളിയിൽ ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന് അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ബസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അഡ്വ.സണ്ണി ജോസഫ് എം.എൽ.എ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.വാർഡ് കൗൺസിലർ എം.പി.അബ്ദുറഹിമാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പി.വി.ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ, നഗരസഭ കൗൺസിലർമാരായ ഇ.കെ.മറിയം ടീച്ചർ, ടി.കെ.ശരീഫ, പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് കെ.അബ്ദുൽ ഖാദർ ,മദർ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.സുലൈഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പി.ടി.എ അംഗങ്ങൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: