മമ്മു എന്നു വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ്‌ ഇരിക്കൂർ എന്നയാൾ ബന്ധുക്കളെ തേടുന്നു

മമ്മു എന്നു വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ്‌ ഇരിക്കൂർ എന്നയാൾ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു. ഇരിക്കൂർ ആണ് സ്വദേശം എന്നും ഭാര്യയും രണ്ടു പെണ്മക്കൾ ഉണ്ടെന്നും ഗഫൂർ എന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു

ഇവരെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരവും അറിയുന്നവർ 9567524439 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: