ദേശീയ പണിമുടക്ക്: ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നിലപാട് സ്വാഗതാർഹം KSCWU

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ വിരുദ്ദ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂനിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 8,9, ന് നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ വ്യാപാരികളെയും ഹോട്ടലുകളേയും ഒഴിവാക്കിയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച തൊഴിലാളി പ്രസ്താനങ്ങളുടെ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കുക്കിംങ്ങ് വർക്കേർസ് യൂനിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു

കണ്ണൂരിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി യോഗത്തിൽ പ്രസിഡണ്ട് ജനാർദ്ദനൻ വലമറ്റം, ജ: സിക്രട്ടറി ഉസ്മാർപാറയിൽ, ഖജാൻജി സക്കീർ ഹുസൈൻ കാവന്നൂർ, കൊട്ടാരം ഹാരീസ്, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, ബഷീർവേറ്റുമ്മൽ, ഹനീഫ കണ്ണൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: