ആൻവി അശോകന് ഒന്നാം സ്ഥാനം

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്:കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്തമായി ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ജില്ലാതല പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ പുലീപ്പി ഹിന്ദു എൽ.പി.സ്‌കൂളിലെ നാലാം തരം വിദ്യാർത്ഥി ആൻവി അശോകന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. പള്ളേരിവാർഡ് മുൻ മെമ്പർ ശ്രീ.ടി.അശോകന്റെയും ശ്രീമതി.സി.ആശാലതയുടെയും മകളാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: