നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

0


പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വയക്കര സ്‌കൂൾ, കുടവൻകുളം, വയക്കര ജംഗ്ഷൻ, ചരൽകൂടം, ചെമ്പുലാഞ്ഞി, ഉമ്മറപ്പൊയിൽ, ഉമ്മറപ്പൊയിൽ ടവർ, ഉഴിച്ചി, വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോമർ പരിധിയിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് വെള്ളി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ എ കെ ജി മന്ദിരം മുതൽ ഭാനുവുഡ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ തക്കാളിപ്പീടിക, വാരം കടവ്, എച്ച് ടി ആരോഗ്യ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കോവിലകം ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് വെള്ളി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെയും ആഡൂർ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി മുതൽ 2.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കൂട്ടുമുഖം പാലം, എള്ളരിഞ്ഞി എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പെരിക്കാട്, മാതൃഭൂമി സ്റ്റോപ്പ്, പുന്നക്കൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് വെള്ളി രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകീട്ട് ആറ്് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: