അഴീക്കൽകാക്കേൻ നാരായണൻ അന്തരിച്ചു

അഴീക്കൽ അശോക മന്ദിരത്തിന് സമീപം കാക്കേൻ നാരായണൻ (69) അന്തരിച്ചു.
ശവസംസ്കാരം 7/10/17 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അഴീക്കോട് സ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may have missed

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: