പട്ടാന്നൂർ യു പി സ്കൂളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം

പട്ടാന്നൂർ സ്കൂളിൽ വ്യാഴാഴ്ച്ച രാത്രിയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയും ക്ലാസ്സ് മുറികളിലെ പുസ്തകങ്ങളും, ഫർണിച്ചിറുകളും , പഠന സാമഗ്രികളും നശിപ്പിക്കുകയും , അശ്ലീലങ്ങൾ ബോർഡിലും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ബെഞ്ചിലും എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉച്ച ഭക്ഷണ അരി സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി കുത്തി തുറന്ന് അരി നശിപ്പിക്കുകയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ബാത്ത്റൂമിലെ മുഴുവൻ വാതിലുകളും പ്രതികൾ നശിപ്പിച്ചു.
സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അക്രമത്തിൽ പി.ടി.എ , മദർ പി .ടി .എ അംഗങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
ഹെഡ്മിസ്ട്രസിന്റെയും മാനേജറുടെയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മട്ടന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അദേഹം അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: