ഭക്ഷ്യവിഷബാധ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചികിത്സ തേടി

തളിപ്പറമ്പ് :നാടുകാണി അൽ മഖർ സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലിലെ 10 ഓളം വിദ്യാർഥിനികൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: