കൊളച്ചേരി ഉറുമ്പിയിൽ നിന്ന് സ്‌കൂളിലേക്ക് അപകട വഴിയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്ര

പള്ളിപ്പറമ്പ്: കൊളച്ചേരി ഉറുമ്പിയിൽ നിന്ന് കൊളച്ചേരി എ യുപി സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴി രണ്ട് സൈഡും കാട് കേറി കിടക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതു മനസിലാക്കി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വായനശാല കൊളച്ചേരി എ പി സ്റ്റോർ ,മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് വായനശാല കൊളച്ചേരി എന്നീ വായനശാല മെമ്പർമാർ സംയുക്തമായി കാടു വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയും പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടു (8,9)വാർഡുകൾ ഉള്ള സ്‌ഥലമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടു വാർഡിലെ മെമ്പർമാരും കൂടി പാലവും കൈവരിയും നിർമ്മിച് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.സലാം പി പി ,റഷീദ് ഒ കെ ,അബ്ദുള്ള കെ , മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി എന്നിവർ നേതൃത്വം കൊടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: