ചെങ്കൽപ്പണയിൽ യന്ത്രം നശിപ്പിച്ച നിലയിൽപാനൂർ: പൊയിലൂർ കരിയാരിക്കുന്ന് ചെങ്കൽപ്പണയിൽ അധിക്രമം.ചെങ്കല്ല് മുറിക്കുന്ന 3 യന്ത്രങ്ങളുടെ ഡീസൽ ടാങ്കുകളും റേഡിയേറ്ററും നോസിലും ഓയിൽ പമ്പുകളും തകർത്തു. കല്ല് തട്ടുന്ന യന്ത്രവും തകർത്തു. 20 ലിറ്റർ ഡീസൽ കാനുകൾ കൊണ്ടു പോയി കുത്തി നശിപ്പിച്ചു.രണ്ടുലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു.ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ഏതാനും മാസമായി പണ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. തിങ്കളാഴ്ച പണി വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു. അതിഥി തൊഴിലാളികളടക്കം 25 ഓളം പേർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.ഉടമ വി.പി രവീന്ദ്രൻ കൊളവല്ലൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: