പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷ ; തളിപ്പറമ്പിൽ ഇനി പിങ്ക് പോലീസ്

തളിപ്പറമ്പ്: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ തളിപ്പറമ്പിലും ഇനി പിങ്ക് പോലീസ്. ബസ്‌സ്റ്റോപ്പുകൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്ക് വനിതാ പോലീസ് ഇറങ്ങും.

കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഇവിടെ വാഹനം എത്തിയത്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പിങ്ക് പോലീസ് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. തളിപ്പറമ്പ്, ധർമശാല തുടങ്ങി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലായിരിക്കും സേവനം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: