മയ്യിൽ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ആദരം

4 / 100

മയ്യിൽ: എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷയ്ക്കിരുത്തി മുഴുവൻ പേരെയും വിജയിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സർക്കാർ വിദ്യാലയമായ മയ്യിൽ ഇടൂഴി മാധവൻ നമ്പൂതിരി സ്മാരക ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ആദരം. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. മയ്യിൽ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയാണ് ആദരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.ഷാജർ പ്രിൻസിപ്പൽ എം.കെ.അനൂപ്‌കുമാർ , പ്രഥമാധ്യാപകൻ ടി.കെ.ഹരീന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കൈ കൈമാറി. നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനുള്ള ഉപഹാരം അധ്യാപകൻ എം.സുജിത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി. ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.റിജേഷ്, വി. സജിത്ത്, കെ.സി.സുനിൽ, സുരേഷബാബു, രനിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: