കുട്ടിമാക്കൂൽ പെരിങ്കളത്ത് CPI(M) പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ്

കുട്ടിമാക്കൂൽ പെരിങ്കളത്ത് CPI(M) പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ്. പരിക്കേറ്റ സ്ത്രികളും കുട്ടികളും ആശുപത്രിയിൽ. പെരിങ്കളത്തെ ലിനേഷിന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം. ലിനേഷിന്റെ അമ്മ ഉഷക്കും, കുട്ടികൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്… പരിക്കേറ്റവരെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ മണോളിക്കാവ് ഇല്ലത്ത്താഴെ ഭാഗത്ത് കൊടി കെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: