മയ്യിലിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ് കവിഞ്ഞു

മയ്യിൽ: മയ്യിൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മയ്യിൽ മേഖലയിൽ ബുധനാഴ്ച മാത്രം രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറുകവിഞ്ഞു. ജില്ലയിലാകെയുള്ള
പഞ്ചായത്തുകളിൽ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലും പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളതെന്നാണ് കണക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ 65 പേരിലാണ് രോഗം പടർന്നത്. മയ്യിലിൽ 46ഉം കുറ്റിയാട്ടൂരിൽ 28ഉം, കൊളച്ചേരിയിൽ 25ഉം രോഗികളെയാണ്
പരിശോധന ക്യാമ്പുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത്. നാറാത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ ചൊ വ്വാഴ്ച 35 പേർക്ക് രോഗം
സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബാധനാഴ്ച അഞ്ചുപേർക്കു മാത്രമെന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതായിരുന്നു. മയ്യിൽ മേഖലയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം അതി സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സാമൂഹിക അകലം, മാസ്ക്, പൊതു പരിപാടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മയ്യിൽ പോലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: