അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കടകൾ ശുചിയാക്കുന്നതിന് അനുമതി

അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കടകൾ ശുചിയാക്കുന്നതിന് അനുമതി. ഓരോ കടകളും തുറക്കേണ്ട തീയ്യതിയും സമയവും അറിയിച്ച് അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി. ശുചീകരണത്തിനായി വരുന്നവർ മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ധരിച്ച് ബ്രെക്ക് ദി ചെയ്ൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരവും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിലും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സി പ്രസന്ന അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ശുചീകരണ സമയത്ത് കച്ചവടം നടത്തരുത് എന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു.

അനാദി , സ്റ്റേഷനറി കടകൾ 06 – 05 – 2020 ന് വൈകു : 4 . 00 മുതൽ 6 . 00 മണി വരെ

മിൽമ ബൂത്ത് രാവിലെ 7 മുതൽ 10 വരെയും വൈകു : 3 മണി മുതൽ 6 . 00 – മണി വരെയും

ടെക്സ്റ്റൈൽസ് 07 – 05 – 2020 വൈകു : 3 . 00 മുതൽ 6 . 00 മണി വരെ

കണ്ണട , വാച്ച് 08 – 05 – 2020 രാവിലെ 9 . 00 മുതൽ 11 . 00 വരെ

മറ്റുള്ളവ – 09 – 05 – 2020 വൈകു : 3 . 00 മുതൽ 6 . 00 വരെ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: