കണ്ണൂരിൽ നാളെ(07/03/20)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

തലശ്ശേരി

തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കൊളശ്ശേരി, കുയ്യാലി, പ്രതീക്ഷ, വാവാച്ചിമുക്ക്, നേതാജി റോഡ്, എം സി എം ക്ലേവ്, ഓമത്തുപാറ, റാഫാറീഫ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോമര്‍ പരിധിയില്‍ മാര്‍ച്ച് ഏഴ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യില്

മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കാര്യാമ്പറമ്പ്, താഴംപൊയില്‍, മുച്ചലാട്ട് കാവ് പരിസരം, കടൂര്‍, കടൂര്‍ ചന്ദനക്കമ്പനി പരിസരം, നിരന്തോട്, ഒറപ്പടി, മുല്ലക്കൊടി, മുല്ലക്കൊടി കടവ്, ആറാക്കാവ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോമര്‍ പരിധിയില്‍ മാര്‍ച്ച് ഏഴ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പള്ളിക്കുന്ന്

പള്ളിക്കുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചാള്‍സ്മുക്ക്, പഴങ്ങോടന്‍പാറ, കൊറ്റാളി ഹുദ മസ്ജിദ് പരിസരം, തിയ്യാടത്ത് റോഡ്, കല്ല്‌കെട്ട് ചിറ, അരയമ്പേത്ത്, അത്താഴക്കുന്ന് എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ പരിസരം ഭാഗങ്ങളില്‍ മാര്‍ച്ച് ഏഴ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ ഒരു മണി വരെയും വത്തക്കപ്പാലം, ശാദുലിപ്പള്ളി, തക്‌വ പള്ളി ഭാഗങ്ങളില്‍ 2.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

അഴീക്കോട്

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വായ്പറമ്പ്, ആനിവയല്‍, ശ്രീനാരായണ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോമര്‍ പരിധിയില്‍ മാര്‍ച്ച് ഏഴ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചോരല്‍പള്ളി, കാര്യപ്പള്ളി, കാര്യപ്പള്ളി ടൗണ്‍, കുഴിക്കാട് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോമര്‍ പരിധിയില്‍ മാര്‍ച്ച് ഏഴ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചാലോട്

ചാലോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കോയസ്സന്‍കുന്ന്, അയ്യപ്പന്‍, കണ്ണന്‍കുന്ന്, കൂടാളി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, കൂടാളി എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോമര്‍ പരിധിയില്‍ മാര്‍ച്ച് ഏഴ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: