കണ്ണൂരില്‍ നാളെ (07/03/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ താമരംകുളങ്ങര, മടത്തുംപടി, പറമ്പത്ത്, പറമ്പത്ത് കോളനി, തീരദേശം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(മാർച്ച് 7)  രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ എളയാവൂർ ബാങ്ക്, എളയാവൂർ പഞ്ചായത്ത്, എയർടെൽ മുണ്ടയാട്, താരാഡോക്ടർ, പന്നിക്കുന്ന്, പി ജെ ടവർ, എടച്ചൊവ്വ, എൻ എസ് പെട്രോമാർട്ട്, വാലി വ്യൂ, ഭാർഗവ മന്ദിരം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(മാർച്ച് 7)  രാവിലെ  ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഇരിക്കൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കല്ല്യാട്, ചുങ്കസ്ഥാനം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(മാർച്ച് 7)  രാവിലെ  ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ട് മണി വരെയും ഊരത്തൂർ, ആലത്തുപറമ്പ്, തേർമല ഭാഗങ്ങളിൽ രാവിലെ  ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: