മുല്ലക്കൊടി പാലത്തിൽ യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യ ശ്രമം പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

മയ്യിൽ: മുല്ലക്കൊടി പാലത്തിനു മുകളിൽ നിന്നും പുഴയിലേക്ക് ചാടി യുവാവ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു, ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ എത്തിയ യുവാവ് കുറിപ്പെഴുതിവച്ച് പുഴയിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നെന്ന് പരിസരവാസികൾ. തളിപ്പറമ്പ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: