കാവിന്മൂലയിലെ കോൺഗ്രസ്‌ കൊടിമരം വീണ്ടും നശിപ്പിച്ചു

അഞ്ചരക്കണ്ടി: കാവിൻമൂല ടൗണിലുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ കൊടിമരം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. കൊടിമരം നശിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും കാവിൻമൂലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു വരണമെന്നും കാവിൻമൂല കോൺഗ്രസ്സ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി ആവിശ്യപ്പെട്ടു. കൊടിമരം നശിപ്പിച്ച വരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടു വരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കാവിൻമൂല കോൺഗ്രസ്സ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി ചക്കരക്കൽ എസ്.ഐ ക്ക് പരാതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: