പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു

കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുതിയതെരുവിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ എന്റെ പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇന്ന് 5:30pm വളപട്ടണം അഴിക്കൽ ഭാഗത്ത്‌ പോകുന്ന ബസിൽനിന്നാണ് പേഴ്സ് നഷ്ടപെട്ടത്. പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, യു.എ.ഇ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, നോർക്ക കാർഡ് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പേഴ്സ് ആണ് നഷ്ടപെട്ടത്. കൂടാതെ 3500 രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.
9061779886
9746646147

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: