പയ്യാവൂരിൽ പുഴയോര വനവത്കരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പയ്യാവൂർ: പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുഴയോരങ്ങളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും വനവത്കരണം നടത്തുന്ന പദ്ധതി കരിമ്പക്കണ്ടി പുഴയോരത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ.വി സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡെയ്സി ചിറ്റൂപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം പി.കെ സരസ്വതി, ടി.പി.അഷ്റഫ് ,അഗ്നസ്‌ വാഴപ്പള്ളിൽ, വൽസലാ സാജു, കൃഷി ഓഫീസർ ബിജു ജോസഫ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വനവത്കരണവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പുഴയോരങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തോളം മുള, ഓട ,ഈറ്റ തൈകൾ നടുന്നത് ഇതിലൂടെ പുഴയുടെ ജൈവ സമ്പത്ത് നിലനിർത്താനും കരയിടിച്ചൽ ഇല്ലാതാക്കാനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: